Artiklar

Nya maskiner för banan 2017

 Nya Maskinparken Fotor
Fullerös nya maskinpark 2017.

Som många vet – och kanske sett – har Fullerö många nya röda maskiner i år för att sköta golfbanan. Det var efter förslag från banchefen Johan Nyman och beslut i styrelsen som klubben gick över till att leasa nästan hela maskinparken. Sedan tidigare leasades en del maskiner och liksom tidigare gäller det nya kontraktet de röda Toromaskinerna.

– Ett skäl till att klubben gått över helt till leasing är att kostnaderna för underhåll av maskinparken har stigit för varje år, säger ekonomiansvarige Claes Sävenhed. Den nya maskinparken blir dyrare, men underhållskostnaderna lägre. Totalt sett blir det ett nollsummespel.

– Den stora fördelen är att ha fungerande maskiner, som dessutom byts. Det är i första hand leasingperioderna, som kan variera, som avgör. I andra hand att maskinerna fungerar bra/tillfredsställande. Vi behöver inte vara rädda för att de går sönder mitt under högsäsong, säger Claes Sävenhed.

– Vi har nya maskiner, två av de gamla har sålts medan övriga fortfarande har uppgifter i driften, säger Johan Nyman, som är mycket nöjd med de nya.

– Vi har ju fått väldigt mycket beröm för banans skick under året, säger han.

De nya maskinerna på banan är en klippare för vardera tee, green, fairway och semiruff, en bunkerkratta, en traktor samt två arbetsfordon.
Bland fördelarna:
• Semiruffklipparen har klippenhet som kan förskjutas i sidled för att
minska spårbildning vid exempelvis bunkerkanter.
• Bunkerkrattan passar bra även i små bunkrar.

Nya bunkerkratta Fotor Nya fairwayklippare FotorNya rotorklippare 3500 Fotor
Nya Teeklippare FotorNya Traktor Fotor

Bilderna från vänster till höger
• Trehjuliga bunkerkrattan Toro Sand pro 2040Z .
• Fairwayklipparen Toro Reelmaster 6700-D
med sju klippaggregat som klarar nästan fyra hektar fairway i timmen. Klippbredd nära tre meter.
• Ruffklipparen Toro Groundmaster 3500
har 3 hjul och klippenheten kan förflyttas i sidled för att bland annat minska spårbildning.
• Greenklipparen Toro Greensmaster 3420 Triflex
har joystick för höjning/sänkning av klippaggregaten.
• Kioti NX5510
traktor med markfrigång 40 cm.

Nya maskiner 2017, uppdaterad: 2017-09-19 16:10:04