En park- och skogsbana i skön natur2016 Bana BV hal 11 var

Fullerö GK – nära Västerås och Mälaren – brukar beskrivas som en park- och skogsbana. De första nio hålen kantas delvis av skog, medan de sista nio hålen ligger på gammal åkermark, bruten av mindre skogspartier. Spelplanen varierar kraftigt beroende på väder och vind. 

Banan förbättras och moderniseras planmässigt – vi arbetar efter en plan som vi kallar "Attraktivare Fulleröbana". Inför 2016 lades stort arbete ner på att rensa och utvidga (slänta) dammar och diken på banan.
Den uppdaterade "Attraktivare Fulleröbana" för 2019 hittar du här.

Banan, som indexerades om inför 2017, är lika välkomnande för damer som för herrar. Vi har fyra banlängder – tee59, tee56 (ordinarie herrtee), tee47 (ordinarie damtee) och tee38 – för att du ska finna en lämplig bana. På Fullerö finns det bland annat vattentoaletter på båda 9-hålsslingorna och samtliga tee har samma status i skötseln.

 
Till höger från hål 11 – gullvivor i vackra Mälardalen.
 
 
Bana VB hal17
Hål 17 medan morgondimman ännu ligger över banan.
Bana VB hal7Bana VB hal12

 

 

 

 

 

 

 

Fullerös tee56 på hål 7 (till vänster) och green på hål 12. 

2016 Bana VB morgonsol hal 1Hål 1 i morgonsol.

2016 Bana VB green 9Green 9 med skir grönska i lövverken.

2016 Bana VB Hal 1617Utslaget från tee 56 på hål 16. Till vänster ligger green 16 och till höger hål 17.

2016 Bana VB sidovatten hal 17 Fotor 2016 Bana VB putt green 9 Slingrande diket går mellan hål 17 och hål 13. (Vänster bild)   Den lite svårfunna greenen på hål 9. (Höger bild)

2016 Bana BV hal 18 Avslutande hål 18 i morgonsolen.

Bana VB hal8Solen står ännu lågt vid green 8.

Bana VB logobild

Bana VB hal10 green

 

 

 

 

 

 

Fullerös husvagns- och husbildsparkering är intill green18 och boendet.

Bana VB hal9

 Nionde hålet på Fullerö med en kraftigt ondulerad green.

FuGK tavla hal 9 Fotor

Bana VB klubbhus 

 

 

 

 

 

 

2017 års nya teeskylt på hål 9 och Fullerös klubbhus (ovan) samt tee på hål 17 (nedan). 

Bana VB hl17 tee

 

 Bilder: Johan Nyman och Jan F Lindberg

Banan, uppdaterad: 2019-01-07 13:47:56