Bokningsläget på Fullerö

Aktuellt bokningsläge


Ring till klubben för att få hjälp med bokning av tider. Telefon: 021-50262 

(Varje persons golf-id krävs för internet-bokning. Via receptionen kan man även boka på namn)

Bokning kan ske:

  • På Internet från valfri dator via inloggning på golf.se. Länk finns från vår hemsida www.fullerogk.se. Se handhavandebeskrivningen på hemsidan.
  • Via terminalen i restaurangen med hjälp av medlemskortet
  • Via personalen i receptionen genom telefon eller besök

Vid bokning:

  • Gäster som bokat tid betalar full greenfee, även om de spelar bara 9 hål. Undantag kan beviljas av receptionen under lågtrafiktid.
  • Gäster som betalar 9-håls greenfee startar företrädesvis på hål 10.

  • Medlemmar som önskar spela bara 9 hål ombedes att i första spela från hål 10, i andra hand boka tid och meddela receptionen att de bara ämnar spela 9 hål.

Regler:

  • Grundregeln är att alla tider är bokningsbara .
  • Vissa tider kan vara spärrade p g a tävlingar, sponsortider o dyl.
  • Man måste komma till klubben i god tid, minst 15 min före bokad tid, för att kvittera sin bokade tid i terminalen eller i receptionen och vara på plats intill sin starttee senast 5 min före. OBS! Den som försummar detta riskerar att starttiden övertas av ''spontangolfare''.
  • Om och när man inser att man inte kommer att kunna utnyttja bokad tid måste man avboka den snarast. Detta kan ske fram till en timme före bokad tid via Internet eller receptionen. Vi förbehåller oss rätten att fakturera en straffavgift på 50 kr per spelare som ej kommer till bokad tid under högtrafiktid och därigenom blockerar andra villiga spelare från spel.

Vi kommer att ha golfvärdar tillgängliga i så stor utsträckning som möjligt för att hjälpa till med det praktiska. Fråga gärna dessa om råd om ni är osäkra.

Vi önskar alla riktigt trevliga golfrundor på Fullerö.

 

Bokningsläge, uppdaterad: 2014-06-11 20:22:47