Banaktuellt 2018

Nu förbereds banan inför 2019

Förberedelser inför säsongen 2019 – oktober/november 2018  Säsongen är slut men arbetet med banan pågår för fullt. Det som märks mest är att vi tvingats sätta upp vildsvinsstängsel runt hela banan. Vildsvinen har nu under början av hösten varit mycket aktiva på och kring banan.

Hal 10 husbils-P Fotor

• Bakom ladan anläggs P-plats för husbilar och en vall mot hål 10 (bilden ovan).
• Nygamla puttinggreenen mellan klubbhuset och ladan har tagit sig mycket bra. Och 2018 tradacket Fotorträdäcket intill är numera klart.
• I mitten av oktober stängdes rangen för att rustas upp. Vi anlägger bland annat målgreener vid 100 och 150 meter. De får en förhöjd bakkant så man lättare kan sikta – och se resultatet.

Beroende på vädret kommer banpersonalen (Niklas Åhman, Jocke Lundqvist, Viktor Karlsson och Markus Lindgren) bland annat att jobba med...
... fairwaybunkern på hål 2 efter diket.
... fylla igen vänster greenbunker på hål 6 som ska bli avrinningsyta.
... ordna bevattning av gamla gul tee på hål 17 som ska användas som tee47.
... med mera

Banaktuellt 2018 ny, uppdaterad: 2018-12-17 11:29:56

Banaktuellt 2017

20171108-Tradplantering Fotor

Förberedelser inför säsongen 2018 – november 2017  Knappt har Fullerös 18-hålsbana stängts för säsongen 2017 innan arbetet inför nästa säsong satts igång. Greenerna har luftats och dressats (ska göras en gång till), bevattningen har blåsts ur, två kilometer viltstängsel har satts upp, gamla övningsgreenen vid klubbhuset har färdigställts så långt som möjligt, osv.
20171108-ovningsgreen FotorDen 8 november påbörjades arbetet med planteringen av träd på högersidan av hål 1 (bilden ovan). Det följs av utvidgning av fairwaybunkern på högersidan före bäcken. Jordmassorna från dessa arbeten används sedan till att skapa inramningen av den eller de bunkrar som ska anläggas till höger på hål 2 efter bäcken. Och den nya greenbunkern till höger före green på hål 2.
Vilka ytterligare arbeten som hinns med i höst beror på vädret.

 

Nya Maskinparken Fotor

Ny maskinpark – juni 2017  Fullerö fick många nya maskiner 2017 för att sköta golfbanan. Det var efter förslag från banchefen Johan Nyman och beslut i styrelsen som klubben gick över till att leasa nästan hela maskinparken. Sedan tidigare leasades en del maskiner och liksom tidigare gäller det nya kontraktet de röda Toromaskinerna.

– Ett skäl till att klubben gått över helt till leasing är att kostnaderna för underhåll av maskinparken har stigit för varje år, säger ekonomiansvarige Claes Sävenhed. Den nya maskinparken blir dyrare, men underhållskostnaderna lägre. Totalt sett blir det ett nollsummespel. Och den stora fördelen är att ha fungerande maskiner, som dessutom byts.

De nya maskinerna på banan var en klippare för vardera tee, green, fairway och semiruff, en bunkerkratta, en traktor samt två arbetsfordon. Bland fördelarna:
• Semiruffklipparen har klippenhet som kan förskjutas i sidled för att
minska spårbildning vid exempelvis bunkerkanter.
• Bunkerkrattan passar bra även i små bunkrar.

Narspel 2 Fotor Närspelsbanan och Golfäventyret – maj 2017  Golfäventyret, som lanserats av Svenska Golfförbundet, är barns resa i golfen – vägen från nybörjare till att ta sig ner till hcp 36. Barnen lär sig tillsammans i en träningsgrupp och utvecklas stegvis med hjälp av tränare och ledare som använder sig av materialet Goilfäventyret. Som en del i Golfäventyret graderades Fullerös närspelsbana upp. Nu kan du dels slå ut från teepallarna men också slå från vipporna på varje hål – blå = 70 meter, orange = 50 meter och röd = 30 meter.

Dessutom kan man använda Närspelsbanan för footgolf som sedan 2016 är en gren inom Svenska Golfförbundet. Footgolf är en kombinationssport som går ut på att sparka en fotboll från utslagsplats till hål på så få tillslag som möjligt. 

Rensningar mellan hålen – april 2017 Flera träddungar utmed banan har rensats de senaste veckorna inför säsongen 2017. Ena dagen tö, nästa minusgrader. Snö, regn, sol. Vädret är som det är, men på Fullerö är det full fart på banarbetarna. Och så har det varit i stort sett hela vintern då fyra av arbetarna varit igång under vintermånaderna.

Skogsavverk maskin FotorSkogsavverkningen – mars 2017 Den sedan något år aviserade avverkningen av skogen vid hål 6, 7 och 8 kom igång. Det är greve Cronstedt som äger skogen och ansvarade för avverkningen. Det avverkade timret kördes ut i skogen över hål 8 bakom nya tee47. Marken skyddades där av utrullat material som förhindrar markskador.

Avverkningen gör att mer luft strömmar över banan. Det betyder att de våta partierna på hål 6 och 8 kommer att torka upp snabbare. De som slår för långa utslag från tee på hål 6 kommer nu ha chansen att hitta sin boll lättare. Om det går att slå är en annan sak.

Banaktuellt 2017 ny, uppdaterad: 2018-10-12 11:03:51

Banaktuellt 2016

Dranering hal-18 FotorBanrenoveringar – oktober 2016 Första veckan i oktober inleddes arbetet med att förbättra dräneringen på några av banans hål – bland annat hål 18. Handlingsplanen för arbetet under hösten/vintern 2016/2017 består av fyra delar.

1. Dränering – Ett arbete som gäller de mest blöta områdena på banan.

2. Bunkrar – Här handlar det om såväl anläggning av nya som igenläggning av befintliga bunkrar.
2016 Hal 3 bunker FotorMånga bunkrar kommer också att synliggöras bättre från tee och fairway – som hål 3 till höger. Vissa bunkrar kommer att ersättas med så kallade avrinningsytor. Det blir också ny sand i bunkrarna.

3. Träd – några "störande" träd kommer att tas bort på hål 7, 9 och 14.

4. TeeHål 8: tee47 flyttas framåt. Hål 17: tee47 flyttas tillbaka till gamla "gula herrtee" , tee56 flyttas tillbaka till tee59.

"Attraktivare Fulleröbana" inför 2017 hittar du här.

 

Spela Närspelsbanan – augusti 2016 Klubbens renoverade 9-hålsbanan kallas Närspelsbanan (tidigare Korthålsbanan). Där kan du med egna bollar öva närspelet. Närspelsbanan ger Dig ett utmärkt tillfälle att träna grunderna i golf oavsett om du är nybörjare eller etablerad spelare. Hålen är från 70 till 115 m. Medlemmar (ej passiva) och greefeegäster betalar inget extra för att nyttja Närspelsbanan.

Även den som inte är medlem i någon golfklubb eller är passiv medlem i Fullerö GK får spela på Närspelsbanan. Träningsavgiften är då 100 kr per dag för seniorer och 50 kr för juniorer. Eftersom gräset på greenerna på Närspelsbanan håller samma höjd som tee på stora banan kan det vara klokt att öva just puttning på den vanliga puttinggreenen. Klubben har tecknat försäkring mot eventuella olyckor.

 

Betalstation skylt FotorObligatorisk incheckning – juli 2016 Nu finns möjlighet till incheckning och betalning för gäster och medlemmar dygnet runt. Vi har installerat en terminal, som innehåller fler funktioner än den gamla och är tillgänglig även om klubbhus och reception är stängda.
Den är placerad i nya utbyggnaden på terrassen vid entrén.

För samtliga spelare, alltså även medlemmar som inte betalar greenfee, gäller att ankomstregistrering skall ske. Det gör Du antingen manuellt i receptionen eller genom att logga in på terminalen och där följa anvisningarna. Inloggning gör du med ditt medlemskort eller genom att ange ditt golf-id. Betalning görs med de vanliga betal- eller kreditkorten.

Kontroller av spelbehörighet sker stickprovsmässigt ute på banan.

 

2016-04-11-klippning Fotor160413 Hal 2 slantning FotorBanjobb inför säsongspremiären – april 2016. Fredagen 15 april kl 10 öppnar banan för säsongen. Det är fortfarande risk för frost och lördag. söndag, måndag öppnar banan klockan 9.00.

Arbetet med att få banan klar inför öppningen har pågått ett bra tag och i början av öppningsveckan har fairways och greener klippts, löven blåsts bort och banmarkeringarna setts över. Under vintern har mycket arbete utförts på banan – bland annat har dräneringarna på banan setts över, diken rensats och grävts ur, dammar släntats av samt broar renoverats eller tagits bort.

hål 2 har den delvis murkna bron på mitten av fairway tagits bort och överfarten på högra sidan har breddats och höjts. Dessutom har dammen släntats av och den går numera in några meter på gamla fairwayn. Dammen på hål 10 går också lite längre in mot fairway eftersom kanten "kalvat". På hål 18 har den gamla delvis raserade övergången ersatts med en ny. Dessutom ligger fairway lite mer åt vänster.

Renoveringen av korthålsbanan fortsätter. Hålpipning och stödsådd har skett senaste veckan. Bevattningen har varit igång.

Banaktuellt 2016 ny, uppdaterad: 2018-10-11 19:38:54

Banaktuellt 2015

 

2015 Bana hl 18 rensat dike

2015 Bana hl 18 orensat 2015 Bana drnering hl16

2015 Bana rensat dike hl2

2015 Bana hl2 slntning 

 

 
 
Banjobb inför 2016 – november/december 2015. Efter säsongen 2015 har Johan Nyman, Joakim Lundqvist, Viktor Karlsson och Markus Lindgren jobbat hårt för att banan ska bli så bra som möjligt inför 2016. Bland annat har dammarna och dikena vid hål 1, 2, 13, 17 och 18 rensats och släntats. Det senare gör att ytorna blir lättare att sköta för banpersonalen och att det blir enklare att avgöra om bollen är i eller inte är i för spelarna. Här är ett axblock av bilder från det arbetet.
(Foto: Johan Nyman)
 
 
 Fyra hål öppna med vintergreener – november 2015. Regnet oktober/november gjorde att banan stängdes för säsongen. Dessutom finns det ökat angrepp av svamp på flera hål.
– Vi har stängt för att kunna ge greenerna en så bra invintring som möjligt och för att slippa skador som följer med oss in i nästa säsong. Så länge som det är möjligt kommer vi att hålla hål 1-4 öppna med vintergreener och utslag från pall, sade Johan Nyman. Vi kommer i vinter att göra försök med vintertäckning av greenerna 1, 7 och 14 – allt för att kunna skynda på öppningen i vår.

 

151008-dress-hl-12Säsongen 2016 förbereds – oktober 2015. Förberedelserna inför säsongen 2016 pågår när säsongen 2015 närmar sig slutet. Mycket jobb väntar – förutom att korthålsbanans greener ska renoveras under vinterhalvåret.
I början av november har klubben fått tillgång till en grävare och arbetet med att rensa och slänta diket på hål 18 har börjat. Samtidigt tas den gamla träbron – som är i dåligt skick – bort och den gamla kulverten närmast tee på hål 18 ska renoveras.
Den första veckan i oktober dressades ("sandades") flera fairways och gångstråk på banan som har fuktområden. På bilden till höger är det headgreenkeepern Johan Nyman som ser till att området till vänster om greenen på hål 12 förbättras. 

 

150704-hl16 tee56

Vyn från nya tee56 på hål 16. Längst till vänster ses greenen med bunkrar till vänster och höger. Träddungen till höger om mitten av bilden är den mellan hål 16 och 17. Till höger om dungen ses nya tee47. Och rakt ovanför ses teeskylten på hål 17. 

Premiär för nya tee – juli 2015. I golfveckan var det premiär för de nyanlagda teena på hål 16. De ligger på två kullar till höger om green 15. Därifrån har man vacker översikt över hålet man ska spela. Längden på hålet är från tee56 ungefär 335 meter och från tee47 cirka 250 meter.
När Fulleröbanan anlades kring 1990 hade dåvarande hål 7 ungefär samma sträckning som nuvarande hål 16. Men då fanns inte kullarna och man hade ingen översikt av hålet.

• Gräset, som ersatte den svårskötta bunkern, mellan greenen och bäcken på hål 3 har växt till sig bra.
• Gräset på nya tee47/tee38 på hål 15 har haft lite svårt att etablera sig. Men även den teen öppnas snart. Hål 15 blir då 130 meter långt.
• De nya kullarna på hål 14 har nu fått sin form. Ännu återstår dock en hel del arbeten, vilka utförs av Trafikverket och Västerås stad. Därefter ska kullarna sås.

 

Nya kullar med mera – april 2015Den nya cykelvägen mellan Örtagården och Johannisbergsvägen gör att vi får nya kullar och därmed en bättre avslutning på hål 14. Men tills vidare måste vi vänja oss vid att få ett smalare, och för många, ett svårare hål. 

150427-Hal3-mua-duk

Det är en av flera nyheter på Fullerö den här säsongen. På alla greener har vi en nyhet – ny flagga, flaggstång och hållägesflagga. 

Och på hål 3 var det under våren mark under arbete (förbjudet att spela från) omedelbart till vänster om greenen där bunkern tidigare låg. Innan gräset tagit sig täcktes det nya släntade området av duk.  (Bilden till höger)

Ytterligare en nyhet är den omdragna outgränsen på hål 10. Nu går den mellan diket och elstängslet till höger om greenen.

 

150224-Green-18-pipAktivitet på greener – februari 2015. I månadsskiftet februari/mars var det mycket stor aktivitet för att förbereda greenerna inför 2015 års säsong. Temperaturen skiftade ständigt mellan plus på dagarna och minus på nätterna. Dessutom, med den stora mängd snö som föll tidigare i februari och den is som bildades på greenerna, har det varit en synnerligen svår tid för landets banchefer.

Under sportlovsveckan har det skett en hel del på greenfronten. På bilden till höger kan vi se hur banpersonalen tagit bort isen på greenerna, bland annat genom att köra över isiga greener med hålpipare. Dels har dressning av greenerna skett. Dels har vissa greener genom Banbrytarnas jobb täckts över.

 

Nyheter inför säsongen 2015 – februari 2015.  Det är hög fart på arbetena kring banan på Fullerö. Dukar läggs på kring månadsskiftet frebruari/mars med hjälp av Banbrytarna. Och det blir en hel del nyheter inför den kommande säsongen – flera nya tee, en ny damm på hål 18 och ett mycket uppfräschat Fulleröhus.

150223-hal18-vy-damm

Dammen som ligger intill green 18 (bilden ovan) och som de senaste säsongerna har varit mest vass håller få en vattenspegel. Dammen blir lite större och grävs ur in mot foregreen. I samband med det ska även diket som går utmed vänstersidan på hål 18 rensas.

• På hål 16 blir det nya tee för Tee56 och Tee47. Dessa ordnas på kullarna närmast Gotövägen – infartsvägen till klubben – till höger om hål 15:s green. Hålet blir cirka 335 (tee56) respektive 250 (tee47) meter långt. De nuvarande teena blir alternativa tee.

• På hål 15 blir det en ny tee för Tee47 och Tee38. Hålet blir 130 meter långt och teen ligger något till vänster snett framför nuvarande Tee47.

• På hål 17 blir det en ”nygammal” tee för tee47. Det blir den gamla röda teen (i höjd med nuvarande tee38) när det var ett par 4-hål, som görs i ordning. Hålet blir 333 meter långt från tee47 liksom från tee38.
141030-FuGK-hl3-mot-tee

• Banpersonalen arbetade i slutet av förra året med två bunkrar. Dels den vänstra greenbunkern på hål 7så att den numera är synbar från både tee56 och tee47, dels med vänstra greenbunkern på hål 3 (bilden till höger). Den är numera igenlagd eftersom den varit mycket svår att sköta. Den har ersätts av en slänt ner mot vattnet.

Banaktuellt 2015 ny, uppdaterad: 2017-10-17 11:02:26

Banaktuellt 2014

141125-Lovblas

Nya maskiner inför 2015 – november 2014. En ny greenklippare, en ny lövblås (bilden till höger) och en ny truck kommer att finnas på Fullerö 2015.

Vi har redan haft lövblåsaren igång (den var inlånad) och sett vilken oerhörd nytta den gjorde under hösten – lövrent på fairway och greener. Den nya greenklipparen konstruerades för att få ännu bättre klippning av greener. Med hjälp av en flexfjädring kan klippenheterna röra sig fritt över greenernas ojämnheter, vilket ger en klippning av mycket hög kvalitet. Det nya med denna klippare är att klippcylindrarna drivs helt elektriskt. Den tredje nya maskinen 2015 är en truck som är fyrhjulsdriven. De nuvarande truckarna på klubben har hängt med i många år och är ganska utslitna vid det här laget.

 

Nya tee och arbete med bunkrar – oktober 2014. Efter en fantastisk säsong har invintringen av banan startat och under oktober 2014 har arbetet med nya tee påbörjats. Det handlar om nya, alternativa och ”nygamla” tee. 
• På hål 15 blir det en ny tee för Tee47 och Tee38. Hålet blir 130 meter långt och teen ligger något till vänster snett framför nuvarande Tee47.
141030-Slang-hal16• På hål 16 blir det nya tee för Tee56 och Tee47. Dessa ordnas på kullarna närmast Gotövägen – infartsvägen till klubben – till höger om hål 15:s green. Hålet blir cirka 335 (Tee56) respektive 250 (Tee47) meter långt. De nuvarande teena blir alternativa tee. På bilden till höger ses KSAB:s man lägga ut bevattningsslang till nya tee56 på hål 16.
• På hål 17 blir det en ”nygammal” tee för Tee47. Det blir den gamla röda teen (i höjd med nuvarande Tee38) när det var ett par 4-hål, som görs i ordning. Hålet blir 333 meter långt från Tee47 liksom från Tee38.

Banpersonalen har även arbetat med två bunkrar. Dels den vänstra greenbunkern på hål 7 (bilden nedan till höger) så att den numera är synbar från både tee56 och tee47, dels med vänstra greenbunkern på hål 3 (nedan till vänster). Den är numera igenlagd eftersom den varit mycket svår att sköta. Den har ersätts av en slänt ner mot vattnet, något som Magnus Barth (tidigare banchefen) förespråkade redan 2004.

141030-Bunker-hal7

141030-FuGK-hl3-mot-tee 

 

 

 

 

Banan slopas om – juli 2014. Fulleröbanan kommer att slopas om redan under det här året. Det sker söndagen den 14 september – valdagen – men det kommer inte att påverka spelet – förutom att det blir startförbud mellan klockan 07.30 och 09.30. Visst arbete kommer dock att ske veckorna före slopeningen. Värderingspunkter kommer att sättas ut på banan (sprayfärg) och mätpunkter kommer att markeras på teena på par 4- och par 5-hålen.

Omslopeningen klar – september 2014. Omfattande arbete av sju personer under ledning av VGDF:s Krister Mattsson på valdagen. Längder, avstånd till hinder, greenernas storlek var några av alla delmoment som bokfördes. Resultatet dröjer och de nya slopetabellerna gäller från 2015.

Finishen på banan höjs ytterligare – april 2014. Fullerös greener har redan fått mycket beröm i år. Och från påskveckan läggs ännu mer arbete på skötseln. Hittills under våren har mycket jobb lagts på att ställa i ordning banan. Förutom arbete med teen, fairways och greener har Johan Nyman och banpersonalen jobbat mycket med röjningsarbete, bland annat mellan hålen 4 och 9, till höger om hål 5 och 7, bakom greenerna på hål 8 och 11, mellan hål 11 och tee 12 samt i dungen mellan hål 13 och 17. Senast har man gjort i ordning bunkrarna – kantskärningar och mer sand. Även 9-hålsbanan bunkrar har fräschats upp.  

Nu börjar skötselfasen. Dit hör bland annat fairways och ruffar. Två nya klippare gör att jobbet blir snabbare och ger ett bättre resultat. För att få bättre spelytor ska 500 kg gräsfrö sås och gödning ske på fairways och i ruff. 

För att lättare se avståndet in mot greenenhar vi i år infört gula och röda vippor intill 150- respektive 100-metersplattorna.

Elstängsel ger nya outpinnar – mars 2014. Det elstängsel mot vildsvin som sattes upp sent hösten 2013 på hål 10, 11 och 12 gör att vi från säsongen 2014 har varit tvungna att sätta ut nya out-pinnar. 

Längs hela högersidan av hål 12 har nya vita pinnar satts ut. Vid den lilla vägen som går på höger sida står elstängslet alldeles intill vägen. På den sträckan korsar outgränsen vägen och går över på vänster sida av vägen. Om man inte gör så är en regelrätt droppning mycket svår.

140328-hal10På hål 10 står elstängslet tills vidare omedelbart till höger om det längsgående diket till höger om greenen. Stängslet har enligt reglerna definierats som oflyttbart hindrande föremål (Regel 24-2). Området där elstängslet står har förklarats vara mark under arbete (MUA – med fri dropp).

Även hål 11 har fått en mängd out-pinnar innanför elstängslet, som går en bit in i skogen på höger sida samt runt greenen.

 

Nya klippare ger bättre spelytor – november 2013. Till säsongen 2014 har Fullerö GK skaffat två nya klippare – en bättre begagnad för fairway och en helt ny för ruffar. I båda fallen rör det sig om klippare av märket Toro.

140219-nya-klippareDe två levererades i mitten av februari. Till vänster på bilden ses Leif Björkström på fairwayklipparen och till höger Johan Nyman på ruffklipparen. 

– Jag är mycket nöjd med att vi kunnat skaffa de nya maskinerna, säger Johan Nyman, headgreenkeeper. Med de nya klipparna kan vi räkna med jämnare gräsytor och dessutom kommer jobbet att kunna göras betydligt snabbare än hittills.

Banaktuellt 2014 ny, uppdaterad: 2017-10-17 10:55:20

Banaktuellt 2013

 

Därför stängs golfbanan. Vintern har ju nyligen gjort sig påmind och även om det just nu är vackert väder kan det uppstå problem längre fram. Det varslas om stora regnmängder den närmaste tiden och risken är stor att det blir problem i vår med "lerig" bana om golfspelare spelar på blöta eller frusna gräsytor. Det är ingen eller mycket liten tillväxt hos gräset och den låga aktiviteten i växten gör plantan extra känslig för påverkan genom att uppkomna skador läker mycket dåligt.

De största skadorna på gräset fås ofta vid de första frosterna. Gräset är då speciellt känsligt, eftersom det inte har invintrat och fortfarande håller mycket vatten. Läs mer om risker vid vinterspel (2013-10-01)

 

 

 
131002-dressning
Banan förbereds för vintern. Arbetet med att förbera banan för vintern har börjat. Dressning av områden som brukar vara fuktiga har genomförts – bland annat som här framför greenen på hål 9.

Greenerna klipps fortfarande men inte lika ofta. Greengräset behöver bli något längre för att klara vinterns påfrestningar. Greenerna har luftats eftersom blötväder tillsammans med fottramp gör greenytan alltför kompakt. De har också besprutats med svampmedel för att gräsplantorna ska klara vintern med minsta möjliga svampangrepp.

131002-range-ringarVissa morgnar har det varit frost och därför öppnas inte banan förrän klockan 9. Man får aldrig gå på en green där rimfrosten ligger kvar. Då är gräset så skört att stråna bryts av om man trampar på dem. När däremot dagsmejan har smält bort rimfrosten är det fritt fram för spel.

Drivingrangen har varit stängd ett par dagar för diverse arbeten. För att hjälpa spelarna att se bollnedslag på rangen har stora vita ringar av konstgräs lagts runt ett par flaggor. Det är KSAB som provar på vår range. 
2013-10-03

 

130911-ruffklippare
130911-fairwayklippareProvkörning med nya maskiner. Nu i september provar vi nya maskiner för banskötseln. Det gäller dels fairwayklippare dels ruffklippare. De gamla maskinerna har varit med ett antal år och de leasingkontrakt som gäller upphör för de flesta maskinerna i år. 
På bilden ovan är det Leif Broberg som kör en ruffklippare på hål 18 och till höger testar Leif Björkström hur en av fairwayklipparna fungerar. (2013-09-12)
 
Bollmaskin med många betalningssätt. Fullerö har nu en ny bollmaskin på rangen. Du kan betala med mobilen – SMS, betal-/kreditkort, rangekort eller 10-kronor ("guldtior"). ENKELT för alla!
Ditt tidigare rangekort kan du byta till ett nytt om du vänder dig till receptionen.
Vi hoppas att du så långt möjligt undviker mynten eftersom de är besvärliga att hantera för klubben. (2013-09-22)
 

DET HÄNDE 2013

• 31 maj: Klubben har nu hjärtstartare i klubbhuset.

• 11 maj: Samtliga greener på 18-hålsbanan öppna.

• 9 maj: Greenerna på hål 1 och 17 har öppnats!

• 3 maj: Banan klar för spel och öppnad. Fyra provisoriska greener. Nya teebeteckningar – 38, 48, 56 och 59. Ny slopetabell för Tee 38 och nya scorekort.

• 19 april: Snön har försvunnit och greenerna har täckts av dukar. Greenerna verkar ha klarat sig bra hittills. Banan beräknas öppnas för spel vid månadsskiftet april/maj. 

• 19 april: Banpersonalen har röjt sly med mera under vinter/våren med hjälp av banbrytarna och den stora rishögen mellan hål 13 och hål 17 har eldats upp.

Banaktuellt 2013 ny, uppdaterad: 2016-01-05 15:29:39