Flytt tavlingsexp Fotor


Arbetet
inför
säsongen
2019 igång

Planeringen och arbetet inför säsongen 2019 är redan igång. Dit hör uppgradering av rangen med bland annat målgreener, förbättrad husbilsparkering och flyttning av scoreboard. På bilden den nya tävlingsexpeditionen. Det är huset som tidigare stått intill rangen.
Läs mera!

 

Inside Fullerö, uppdaterad: 2019-01-07 22:08:45