2019 Rangen 3 ny ny FotorArbetet

igång

inför

nästa år

Planeringen och arbetet inför säsongen 2019 är redan igång. Dit hör uppgradering av rangen med bland annat målgreener, förbättrad husbilsparkering och flyttning av scoreboard. På bilden hålpipas rangen. Till vänster om traktorn ses två av de tre nya upphöjda greenerna. Läs mera!

 

Inside Fullerö, uppdaterad: 2018-11-13 13:10:25