2018 klubbhus-omrade Fotor

Nu

är det mesta stängt. Men personalen på banan jobbar för fullt för att vi ska få så bra bana som möjligt 2019. 

Info om kontakter får du nedan.

 

Info Fullerö, uppdaterad: 2019-01-07 22:00:18