Fullerö Golfklubb och Bolag

Fullerö Golfklubb är en ideell förening. Medlemmarna utser varje år en styrelse, vars uppgift är att förvalta och utveckla golfklubben samt arbeta för medlemmarnas gemensamma bästa. Fr.o.m. år 2011 har golfklubben bildat ett aktiebolag för att ta hand om skötsel, drift, administration och nybyggnader av bana och anläggningar. Bolaget heter Aros Golf- & Grönyteservice AB och ägs helt av Fullerö Golfklubb.

Organisation för klubb och bolag framgår av vidstående bild.

org2012

 

 
 

 

 

 

Styrelse Fullerö GK

Fullerö GK letar alltid efter människor som vill ta del av och engagera sig i vår verksamhet. Kontakta gärna den styrelseledamot som ansvarar för område du är villig att engagera dig i (namnen är länkade till e-postadressen), eller den kommitté som jobbar med det. Styrelsen som valdes av höstårsmötet 2015 ser du via länken Klubborganisation/Styrelsen.

Kommittéer

Du hittar de olika kommitté-ordförande under länken till Kommittéordföranden.

Respektive kommittés arbete hittar du via de olika länkarna under "Kommittéer" ->

Styrelse AGGSA

Styrelsen för bolaget framgår av länken Aros Golf- & Grönyteservice AB
där även andra uppgifter om bolaget finns samlade.

Ser du möjligheter att förbättra vår verksamhet?

Fullerö Golfklubb letar alltid efter människor som vill ta del av, utveckla och och engagera sig i vår verksamhet. Kontakta gärna ordföranden för den kommitté du är villig att engagera dig i för att dra ditt strå till stacken.

Klubborganisation, uppdaterad: 2018-02-09 15:32:49