Valberedning Fullerö Golfklubb

Ledamöter:

Ove Johansson, 070-6984865

Hans G Petersson hans-goran.petersson@hotmail.com

Mattias "Jarmo" Lind

Gör slag i saken! Du, som känner att du vill engagera dig mer i klubbens ideella arbete, kontakta någon i valberedningen!

Valberedning, uppdaterad: 2016-02-20 16:29:51