Valberedning Fullerö Golfklubb

Ledamöter:

Lennart Ögren (lennart@ogren.se  070-5772310) är sammankallande i valberedningen 2018.

Gör slag i saken! Du, som känner att du vill engagera dig mer i klubbens ideella arbete, kontakta valberedningen!

Valberedning, uppdaterad: 2017-12-26 17:02:52