Medlemsinformation på hemsidan

Medlemsinformation som kräver inloggning hittar du under "Klubben"/Inlog/info medlemmar"

Uppgifter för denna inloggning har du fått via din faktura för medlemsavgiften. Har du inte tillgång till denna, kontakta receptionen!

Under Inlog/info medlemmar kan nu hitta: Matrikel, Verksamhetshandbok, årsmöteshandlingar etc.

OBS - Försök inte ändra några inloggningsuppgifter, då stör du nämligen övriga medlemmars möjligheter!!

Läs mera om hemsidan här!

Medlemsinformation på hemsidan (2), uppdaterad: 2017-04-02 09:16:17