Bankommitténs uppgift

Bankommittén (BK) är styrelsens organ för handläggning av ban- och fastighetsfrågor. BK skall
• Fånga upp medlemmarnas synpunkter på bana och anläggning.
• Sätta kvalitets- och miljömål i samarbete med headgreenkeepern.
• Hålla den långsiktiga banutvecklingsvisionen uppdaterad.
• Dokumentera och svara för att banan ständigt är tydligt och korrekt markerad enligt gällande regler.
• Den professionella verksamheten är headgreenkeeperns ansvar.
• Miljö ingår från 2014 som en del i Bankommittén.

BK:s sammansättning 2017

Jan F Lindberg (ordförande) 0705-606 788, jan.f.lindberg@tele2.se
Johan Nyman, headgreenkeeper
Kenneth Ericson
Linn Forsmark
Håkan Karlsson, regelansvarig
Roger Sundin, pro
Fredrik Angnero, styrelsens representant

Bankommittén, uppdaterad: 2018-01-27 12:15:59