Engagerade hålvärdar

Hålvärdarna medverkar till att vi erbjuder en attraktiv bana!

Fullerö har glädjen att ha ett gäng engagerade medlemmar som ställer upp som hålvärdar. Deras främsta uppgift är att genom insatser på och kring ”sitt hål” medverka till att vi har en attraktiv bana. De bidrar starkt till att klubbens renommé, dess vackra natur och fina miljö bevaras. Det är ett förtroendeuppdrag!

Hålvärdens uppgift fortlöpande varje rond/vecka under säsong

Håll Ditt hål, från tee till green, i ett attraktivt skick.
Kontrollera att bolltvätten fungerar och åtgärda om så inte är fallet.
Snygga till i bunkrar om ni ser att någon glömt att kratta eller lägga krattan på rätt ställe i bunkern. Hela krattan ska ligga i bunkern så banpersonalen slipper stiga av klipparen när man klipper runt bunkrarna. Detta sparar tid och miljö.
Plocka upp avslagna peggar på tee, papper, cigarettfimpar, snuskuddar m m.
• Rätta till alla banmarkeringar (hinderplattor, -pinnar, outpinnar och skyltar).
Kontrollera att skyltar till "Next Tee" är synliga.
Laga nedslagsmärken på green.
Hålvärdar, uppdaterad: 2017-04-04 17:11:46