Marknadskommittén (MaK)

Ordförande: Åke Westman, tel 073 697 46 16, ake.westman@live.se

 Kommitténs huvuduppgift

  • Marknadsföra golfklubben mot nya och gamla intressenter i syfte att värva nya medlemmar och flera gäster till anläggningen
  • Vårda klubbens Vision och positionering

Kontakta oss gärna. Vi behöver dina synpunkter och förslag. Vill du hjälpa till i vår kommitté ? Du är välkommen.

Här hittar du en komplett instruktion för MaK

Marknadskommittén, uppdaterad: 2017-12-28 11:20:35