Marknadskommittén (MaK)

Marknadskommittén är från 2018 sammanslagen med Sponsorkommittén.

Ordförande Åke Westman, tel: 073 697 4616, ake.westman@live.se
Roger Sundin
Bengt-Åke Zetterqvist
Björn Engvall

Marknadskommitten är ansvarig för sponsorer och marknadsföring av Fullerö GK

 Kommitténs huvuduppgift

  • Marknadsföra golfklubben mot nya och gamla intressenter i syfte att värva nya medlemmar och flera gäster till anläggningen
  • Vårda klubbens Vision och positionering

Kontakta oss gärna. Vi behöver dina synpunkter och förslag. Vill du hjälpa till i vår kommitté ? Du är välkommen.

Om du har egna idéer på hur ett samarbete med klubben skulle kunna se ut, kanske en kick-off, en utbildningsdag med golf, eller vad som helst egentligen, slå oss gärna en signal. Fullerö GK är en flexibel golfanläggning med mängder av möjligheter.

Här hittar du en komplett instruktion för MaK

Marknadskommittén, uppdaterad: 2018-03-29 14:54:43