F d Miljökommitténs uppgifter

Miljökommittén (MiK) är numera sammanslagen med Bankommittén. Dess tidigare uppgifter är
• att ha det övergripande ansvaret för integrerat miljöarbete på klubben
• att ta fram underlag för att få klubben miljödiplomerad av i första hand Svenska Golfförbundet
• att följa upp miljöplanen. Undersöka förutsättningar för klubben att gå vidare med miljöcertifiering enligt ett internationellt system

Miljökommittén, uppdaterad: 2016-02-20 17:41:25