Banbrytarna

”Banbrytarna” – ”Ideell kraft skapar attraktiv bana”

Välkommen att delta! Kan Du inte ena gången, så kan Du den andra

  • Banchefen ger direktiv,
  • OldboysKommittén samordnar,
  • Uppgifterna varierar,
  • Behoven styr

Mestadels arbetar vi på banan men övningsområden och byggnader behöver även insatser
”Ingen kan allt, tillsammans kan vi göra mycket”
Motto: Banbrytarna ska medverka till att göra Fullerö GK till länets attraktivaste bana!

”Banbrytarna etablerades 2006-12-19”

TELEFON & MAIL-KEDJA hittar du här i PDF-format.

Banbrytarna, uppdaterad: 2014-02-17 12:28:21