Oldboyskommittén

VÄLKOMMEN ! Kontakta oss gärna, Dina synpunkter och förslag kan förbättra vår verksamhet. Meddela även Din vilja till att medverka i oldboys ideella arbetsinsatser.

Oldboyskommitténs roll 2017 är:

  • att aktivera Fullerö GK:s många Oldboys, från H50+ och uppåt, till ett engagemang i klubbens breda verksamhet.
  • att representera i serie och tävlingsspel, såväl på egen som på annan bana
  • att medverka i erforderliga arbetsinsatser som måste utföras inom klubben
  • att delta i inslag av social samvaro som stärker klubbanda och samhörighet
  • att verka för ett bra samarbete över alla gränser inom klubben
  • att bidra till att klubbens vision och övergripande mål förverkligas

Ordförande: Per Tjärnström
021-333316, 070-6439899

Namn och kontaktuppgifter på kommittens medlemmar finns i pdf-format här.

Oldboyskommittén, uppdaterad: 2017-05-13 11:02:25