Sponsorverksamheten

Fullerö GK har en marknadsavdelning som svarar på frågor. Har du redan kontakt med någon av dem så slå gärna en signal. I övrigt hänvisas företagspartners till sponsorkommitténs ordförande Ove Johansson, 021-356705, eller till Fullerös kansli, 021-502 62. 

Om du har egna idéer på hur ett samarbete med klubben skulle kunna se ut, kanske en kick-off, en utbildningsdag med golf, eller vad som helst egentligen, slå oss gärna en signal. Fullerö GK är en flexibel golfanläggning med mängder av möjligheter.

Sponsorverksamheten, uppdaterad: 2018-03-12 17:05:00