Covid-19 och tävlingsförbud

Uppdatering 10 maj

SGF:s starka avrådan från tävling samt beslut att inte arrangera förbundstävlingar utöver yrkesmässig idrott gäller till och med 30 maj. Beslutet förlängs eller omvärderas veckovis, numera med tre veckors framförhållning. Nytt beslut kommuniceras måndag 17 maj.

se mer under https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/tavlingsinformation/