Covid-19 och tävlingsförbud

Uppdatering 17 maj – Lättnader från 1 juni

Med anledning av regeringens beskedet att ett antal restriktioner lättas från och med 1 juni har SGF beslutat att häva sin starka avrådan för klubbar och distrikt att arrangera tävlingar från 1 juni. Detta gäller för barn, ungdomar och vuxna under förutsättning att inga nya skärpta råd och restriktioner införs av RF, FHM, regeringen eller regionen.

se mer under https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/tavlingsinformation/