Frostpatrullen vt 2022 ändrad start!

Pga ökad smittorisk ändrar vi start för vt frostpatrullen.
Välkomna onsdag 26 januari 2022, inskrivning från 9:30