Fullerö Golfklubbs åtgärder gällande coronaviruset

Vi får en del frågor om vilka åtgärder. Fullerö GK vidtar med anledning av coronaviruset (Covid-19).
Vi följer noga utvecklingen och förlitar oss på Folkhälsomyndighetens, regeringens och svenska golfförbundets information och rekommendationer. Vi försöker undvika fysiska möten så långt det är möjligt.

Därför ber vi medlemmar och gäster i största möjliga mån att sköta ev. ärenden till klubbens kansli via mail eller telefon. Våra träningsgrupper fortsätter sin verksamhet men flyttar ut till Fullerö GK.

Närmare information från respektive ansvarig kommitté.
Medarbetare på Fullerö Gk stannar hemma vid minsta sjukdomssymtom. Tills vidare så handhälsar vi inte och försöker sitta en bit ifrån varandra vid de möten vi trots allt behöver hålla. Vi förväntar oss motsvarande försiktighetsåtgärder av de vi möter. Tills vidare skjuter vi upp större arrangemang som arrangeras av Fullerö GK. Det innebär att vårt planerade vårårsmöte 26:e mars skjuts upp tillsvidare. Vi återkommer i god tid med ett nytt datum för vårårsmötet.

Mvh

Styrelsen