Inställt: Bowling o Frostpatrullen

Pga smittorisken är dessa träffar inställda.
Organisatörerna återkommer angående avslut, prisutdelning mm
Jan L och Adriana