Damkommittén

Kommitténs åtaganden

Kommitténs uppgift är att på bästa sätt ta hand om de kvinnliga medlemmarna i klubben. Kommittén medverkar också aktivt i det ideella arbetet för klubben, värnandet om klubb- och familjeandan samt punktinsatser vid tävlingar och andra klubbaktiviteter i gott samarbete med styrelse, anställda och andra kommittéer.

Kommittéen har följande ansvarsområden:

  • Tävlingsverksamheten för damer
  • Övrig damgolfverksamhet

Tisdagar 17:30 och 17:40 har vi damgolf, det är bara att dyka upp. Se fb-gruppen ’Damgolf Fullerögk’

Hemliga resan 28 aug 2019 (se mer under fliken ’Damkommittén aktiviteter’)

Damkommitténs sammansättning