Öppnar banan 10/4, kl.7:00

Inget spel före klockan 7:00.
Vid frost, spelförbud och tiderna faller bort. Omöjligt att skjuta startfältet!
Respektera ev spelstopp pga kyla.

Ingång till shop/reception sker via den bortre dörren på restaurangen.
Utgång via restaurangen. Följ skyltarna!
Covid-19 sprids fortfarande och nu hjälps vi åt att hålla ut och hålla avstånd.

Lycka till med golfandet 2021 !