Träna gärna på Rangen, vi har belysning och värme kl.16:00-19:00