Bli medlem

Fyll i formuläret här för att bli medlem:

Vi återkommer med en bekräftelse och ditt medlemskap blir godkänt så fort medlemsavgiften är betald.

Du aktiveras i golfsystemet i samband med betalning i receptionen, därefter skickas faktura på medlemsavgiften nästkommande år.