Marknadskommittén

Marknadskommittén (MaK) är ansvarig för sponsorer och marknadsföring av Fullerö GK

Kommitténs huvuduppgift

Marknadsföra golfklubben mot nya och gamla intressenter i syfte att värva nya medlemmar och flera gäster till anläggningen samt profilera våra sponsorer
Vårda klubbens Vision och positionering
Kontakta oss gärna. Vi behöver dina synpunkter och förslag.

Om du har egna idéer på hur ett samarbete med klubben skulle kunna se ut, kanske en kick-off, en utbildningsdag med golf, eller vad som helst egentligen, slå oss gärna en signal.

Fullerö GK är en flexibel golfanläggning med mängder av möjligheter.

Marknadskommitténs sammansättning

Åke Westman

Ordförande

Bengt-Åke Zetterqvist

Ledamot