Medlemskommittén

Kommitténs åtaganden

  • Vårda gamla och nya medlemmar
  • Samverka för rekrytering av medlemmar
  • Skicka födelsedagsbrev till medlemmar som fyller jämnt
  • Skicka välkomstbrev till nya medlemmar
  • Säkerställa att nya medlemmar lotsas in i klubben
  • Kontakta nybörjargolfare för att uppmuntra och vara till hjälp

 Se mer om Västmanlandsserien

Medlemskommittén

Maria Reutman Gjerseth

Ordförande

Marianne Hedmark

Ledamot

Ella Reutman

Ledamot