Medlemskommittén

Kommitténs uppdrag

  • Arbeta utifrån Fullerös vision och värdegrund. 
    Stolt, Roligt, Enkelt, Öppet, Tillgängligt
  • Värna om nya och befintliga medlemmar.
  • Brev till nya medlemmar med kortare information om klubben
  • Skapa aktiviteter utifrån önskemål från medlemmar
  • Starters Verksamhet

 Se mer om Västmanlandsamarbetet

Medlemskommittén

Anna Kjerrman

Ordförande

Carina Sundin

Ledamot

Eva Brännström

Ledamot

Helena Granath

Ledamot