Medlemskommittén

Kommitténs åtaganden

  • Vårda gamla och nya medlemmar
  • Samverka för rekrytering av medlemmar
  • Skicka födelsedagsbrev till medlemmar som fyller jämnt
  • Skicka välkomstbrev till nya medlemmar
  • Säkerställa att nya medlemmar lotsas in i klubben
  • Kontakta nybörjargolfare för att uppmuntra och vara till hjälp

 Se mer om Västmanlandsamarbetet

 

Medlemskommittén

Marianne Hedmark

Ordförande

Carina Sundin

Ledamot

Joakim Kristiansson

Ledamot

Martin Björnström

Ansvarig Starter-gruppen