Veterankommittén – dam/herr 55+

Kommitténs åtaganden
Damer och Herrar 55 +

  • VeK´s uppdrag: Att värna om klubb och familjeandan i samarbete med styrelse och övriga kommittéer.

  • Veterantrivsel: Singelspel, parspel och matchspel spelas under hela säsongen maj-september.
  • Banbrytare: en ideell kraft som hjälper till att skapa en attraktiv bana samt utför reparations- byggnads och målningsarbete
  • Frostpatrullen: Vinteraktiviteter från slutet av oktober till mitten av mars.
  • Bowling: varje måndag oktober – mars kl. 11:00 på Bellevue (alla medlemmar i FuGK är välkomna). Seriespel med övriga golfklubbar i länet.

Veterankommittéens sammansättning

Svante Remshagen

Ordförande