Oldboyskommittéen

Kommitténs åtaganden

  • OK´s uppdrag: Att värna om klubb och familjeandan i samarbete med styrelse och övriga kommittéer.

  • Veterantrivsel: Singelspel, parspel och matchspel spelas under hela säsongen maj-september.
  • Banbrytare: en ideell kraft som hjälper till att skapa en attraktiv bana samt utför reparations- byggnads och målningsarbeten.
  • Rangen: En grupp medlemmar som turas om att köra in bollar så att bollmagasinet alltid är välfyllt.
  • Fullerövärdar: Värdskap i samband med tävlingar och andra arrangemang på klubben.
  • Frostpatrullen: Vinteraktiviteter från slutet av oktober till mitten av mars.

Oldboyskommittéens sammansättning