Veterankommittén (Dam o Oldboys)

Kommitténs åtaganden
Oldboys- och Dam-kommittéen slås ihop 20200222

  • VeK´s uppdrag: Att värna om klubb och familjeandan i samarbete med styrelse och övriga kommittéer.

  • Veterantrivsel: Singelspel, parspel och matchspel spelas under hela säsongen maj-september.
  • Damkommittén ingår numera i Veterankommittén
  • Banbrytare: en ideell kraft som hjälper till att skapa en attraktiv bana samt utför reparations- byggnads och målningsarbete
  • Har tagit över åtgärder som tidigare Klubbhuskommittén utförde kring klubbhusområdet.
  • Rangen: En grupp medlemmar som turas om att köra in bollar så att bollmagasinet alltid är välfyllt.
  • Frostpatrullen: Vinteraktiviteter från slutet av oktober till mitten av mars.
  • Boule: varje tisdag april-september kl.16.00 – ca 18:00 bakom klubbhuset. Gratis och klot finns att låna i receptionen.
  • Bowling: varje måndag oktober – mars kl. 11:00 på Bellevue (alla medlemmar i FuGK är välkomna) mer info kommer i höst. Seriespel med övriga golfklubbar i länet.

Veterankommittéens sammansättning