VHB (VerksamhetsHandBok)

0. Innehåll

0. Innehåll

1. Allmänt

1.1 Stadgar
1.2 Ordningsföreskrifter

2 Ledning

2.1 Verksamhetsplan
2.2 Styrelse, årsmöte och beslutsregler
2.2.1 Styrelsen FuGK
2.2.2 Arbetsordning och beslutsregler
2.3 Revisorer
2.3.1 Revisorer
2.3.2 Valberedning
2.4 Kommittéer
2.5 Policy
2.5.1 Belönings och ersättningspolicy
2.5.2 Drogpolicy
2.5.3 Kvalitetspolicy
2.5.4 Dokumentpolicy
2.5.5 Miljöpolicy
2.5.6 Golfpolicy
2.5.7 Arbetsmiljöpolicy
2.5.8 Brottspolicy
2.6 Instruktioner
2.6.1 Bidragssökning
2.6.2 Rutin för verksamhetshandboken

3 Personal

3.1 Uppförandekod
3.2 Rollbeskrivningar
3.2.1 Klubbchef
3.2.2 Banchef
3.2.3 Banarbetare
3.2.4 PRO
3.2.5 Receptionist
3.2.6 Ekonom, Kanslist

4 Administration

4.1 Medlemshantering
4.1.1 Rutin vid utträde

5 Medlemmar

5.1 Jämna födelsedagar

6 Golf

6.1 Tävlingar, lokala regler och handicap