Vill du vara med ?

Golfklubben söker fler som vill engagera sig ideellt. Det ideella arbetet är nödvändigt och stärker samhörigheten.

Om du vill delta anmäler du intresse till klubbchefen.

Starters
Du står som starter vid första tee och hjälper och informerar spelarna om banan.

Tävlingskommittén
Kommittén lägger upp och genomför de flesta av klubbens tävlingar. 

Junior- och elitkommittén
Tar hand om klubbens framtid. Både de som sällar sig till skaran ’vi som vill upp’ men också, det är betydelsefullt, de som vill stanna i sporten många år för sitt eget och därmed klubbens bästa. Golf är social friskvård med hög potens. Du arbetar ihop med bland annat Roger PRO som ansvarar för golfträningen tillsammans med flera ledare.

Marknadsommittén
Sponsorer förser klubben med den del av det kapital som är nödvändigt för driften av banan. Nöjda sponsorer och en nöjd klubb är en typisk win/win situation. Uppgiften passar särskilt bra för den som har ett brett kontaktnät i Västerås med omnejds näringsliv eller varför inte motsvarande för Enköping, Eskilstuna, Surahammar, Hallstahammar och Köping. 
Om du har egna idéer på hur ett samarbete med klubben skulle kunna se ut, tex kick-off, en utbildningsdag med golf, eller vad som helst egentligen. 

Arbetsmiljökommittén
Planering av systematiska arbetsmiljöarbetet inom arbetsmiljö, samt följa genomförande. Vara delaktig vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar mm. Behandla frågar som rör användning av ämnen som kan föranleda ohälsa och olycksfall. 

Bankommittén
Fånga upp synpunkter på bana och anläggning. Dokumentera och svara för att banan ständigt är tydlig och korrekt markerad enligt gällande regler. 

Veterankommittén
Här finns flera grupperingar ex vis Veterantrivsel med singelspel/parspel/matchspel, banbrytarna, rangen, frostpatruller, boule och bowling är andra grupperingar inom Veterankommittén. Klubben har många byggnader som måste tas om hand. Målning är ex ständigt nödvändigt. Kan göras när du har lust och tid.

Medlemskommittéen 
Vårda gamla och nya medlemmar.  Här ingår Dam-sektorn.

Jobb i receptionen
Receptionen är klubbens ansikte utåt. Ett bra bemötande och god service till gästerna är den bästa reklam klubben kan få. Under högsäsong är receptionen bemannad 90 timmar per vecka och då behövs ett antal personer som kan stötta upp i verksamheten ex vid större tävlingar.
Du får mycket positivt tillbaka i mötet med gäster och medlemmar.

Restaurangen
Restaurangen – söker ny krögare 2024

 

Hittade du något intressant? Saknar som du tycker är viktigt och som du kan tänka dig att jobba med? 
Kontaktuppgifter och mer info finns på hemsidan för respektive kommitté.

Styrelsen Fullerö GK