Slope

Slope, värdering av banan och tabeller

Slope är ett system inom golf för att visa en banas svårighetsgrad. Slopesystemet har delvis ersatt golfens gamla handicapsystem i syfte att göra alla banor relativt lika i svårighetsgrad för golfspelare. Med slope justeras det antal slag spelaren erhåller utöver banans par beroende på vilken bana denne spelar.

SGF:s förbundsstyrelse är positiv till att klubbarna bygger främre tee, därvid ska dock uppmärksammas att en främre tee framför damernas standardtee inte värderas för herrar. På Fullerö är damernas standardtee tee47 och herrarnas standardtee tee56.

Golfbanor skall omvärderas var 10:e år eller vid större förändringar i längd, layout eller banskötsel för att spelade ronder skall vara handicapgrundande. Banvärderingen görs av team från SGF som är utbildade enligt USGA’s krav och som kompetensutvecklas årligen.
Den senaste banvärderingen av Fullerö GK gjordes den 6 september 2022 och de nya slopetabellerna finns tillgängliga nedan.
I samband med den nya banvärderingen har vi även infört en en ny tee, tee51, som utgörs av en kombination av existerande tees (tee47, tee56 samt vissa gamla tees).      

 

FuGK-Damer-slope (tee56, tee51, tee47 & tee38) 

FuGK-Herrar-slope (tee59, tee56, tee51 & tee47)