Slopekalkylator

Slope, värdering av banan och tabeller

Slope är ett system inom golf för att visa en banas svårighetsgrad. Slopesystemet har delvis ersatt golfens gamla handicapsystem i syfte att göra alla banor relativt lika i svårighetsgrad för golfspelare. Med slope justeras det antal slag spelaren erhåller utöver banans par beroende på vilken bana denne spelar.

SGF:s förbundsstyrelse är positiv till att klubbarna bygger främre tee, därvid ska dock uppmärksammas att en främre tee framför damernas standardtee inte värderas för herrar. På Fullerö är damernas standardtee tee47 och herrarnas standardtee tee56.

Slope damer tee56, tee47 och tee38 
FuGK-damer-slope  (2020)
Slope herrar tee59, tee56 och tee47
FuGK-herrar-slope (2020)