Partnerpaket

 

Samarbetspartner till Fullerö GK 2024 & nätverk

Att vara partner till en idrottsklubb/förening är något man gör med hjärtat. Samtidigt är partnerskapet och deltagande i ett nätverk ett
bra verktyg marknadsmässigt för ditt företag.

Vi är säkra på att vi kan skapa attraktiva partnerskap för ditt företag där du har möjlighet att räkna hem ditt engagemang som partner
& medlem i Fullerö-verket.
Men du sitter ofta själv på nyckeln genom ditt engagemang.

Inom Fullerö-verket som är ett affärsnätverk brinner vi för att skapa långvariga relationer, ha kul & göra affärer.

Målet med detta affärsnätverk är att vi tillsammans skapar förutsättningar för ett positivt nätverk med ett öppet och varmt klimat.

Detta gör vi genom att träffas på Fullerö GK under säsong för nätverkande och spel. Samt under icke säsong fortsätta med någon träff
på nya destinationer.

Nätverket är tillgängligt för samtliga partners, en plats/partner.

Grunder för samarbetsavtal 2024

Företagsspelrätter                                                                                                                         

Steg 1:               1st. 4-boll per dag.
                           1st. skylt på önskad plats & efter tillgänglighet.
                           Positionering på hemsida & nätverk              Pris: 32,000kr

Steg 2:               1st. 2-boll per dag.
                           Positionering på hemsida & nätverk              Pris: 20,000kr

Steg 3:               1st. 4-boll en dag i veckan, vardagar.
                           Positionering på hemsida & nätverk              Pris: 17,000kr

Steg 4:               1st. 2-boll en dag i veckan, vardagar.
                           Positionering på hemsida & nätverk              Pris: 14,000kr

Sponsorspelrätt Personlig:    Fritt spel på Fullerö GK,  Arboga GK, Torshälla GK    Pris: 7,000kr

Greenfee checkar:                   10st.                                            Pris: 4,000kr

                                                    50st.                                            Pris: 17,500kr       
                                                    Värde vardagar 470kr   Helger 565kr (snitt 500kr)
                                                    Resterande checkar kan efter säsongen bytas ut 2:1 för kommande säsong.

Företagsgolf:                            Kanonstart.

                                                   Start från samtliga hål samtidigt.                    Pris: 32,000kr

Rullande start.

                                                   Start från ”1” tee.                                                Pris: 20,000kr

 • 18 hål golfspel (kanonstart om spel påbörjas innan 10.00)
 • Tävlingsservice inkl. startlista, scorekort, resultatservice & resultatlista m.m.
 • Service och skyltar med närmast hål och längsta drive.
 • Fria rangebollar till samtliga deltagare.
 • Lån av golfbil för mingel ute på golfbana för tävlingsledning.
 • Företaget får möjlighet att marknadsföra sig vid klubbhusmiljön.
 • Försäljning av mat & dryck erbjuds och tillhandahålls av krögare.

Golftävling i företagets namn: Fylla ett prisbord med golfrelaterade priser
Värde prisbord: 16,000kr

Grupplektion:   1 timme (max 8 personer)       Pris: 1,500kr

Padel                                         
Säsong maj – oktober (1/5 – 30/9). 22 veckor/tillfällen.

Padel 1   
1 timme återkommande/vecka. Alt. 22 timmar i pott.
Reklamskylt vid Padelbanorna                          Pris: 10,000kr

Padel 2     
2 timmar återkommande/vecka. Alt. 44 timmar i pott.
Reklamskylt vid Padelbanorna                         Pris: 15,000kr

Padel 
Padelpott á 22 timmar                                       Pris: 7,000 kr

Padel 4
Padelpott á 44 timmar                                       Pris: 13,000 kr

Golf & Padel paket 1              
Golf enligt ”Steg 1”, företagsspelrätter
Padel enligt ”Padel 1”, Padel                            Pris: 38,000kr

Golf & Padel paket 2              
Golf enligt ”Steg 1”, företagsspelrätter
Padel enligt ”Padel 2”, Padel                            Pris: 42,000kr

Skyltar & flaggor

Hålflaggor på greenerna (18st.).   Minimum 2 års avtal                                 Pris: 11,000kr

Hålflaggor övningsgreenerna klubbhusområdet (18st.) Minimum 2 års avtal Pris: 11,000kr

Hålkoppar med reklam (18st.).                                                                            Pris: 11,000kr

Reklamskylt vid 1:ans tee                                                                                     Pris: 8,500kr

Reklamskylt vid 10:ans tee.                                                                                  Pris: 8,500kr

Reklamskylt vid nya putting green (klubbhuset), dubbeltryck.                      Pris: 6,000kr

Reklamskylt vid Driving Rangen, enkeltryck.                                                    Pris: 6,000kr

Reklamskylt vid ingång från parkering                                                              Pris: 6,000kr

Reklamskylt vid padelbanorna                                                                            Pris: 6,000kr

Stripad golfbil som klubben hyr ut                                                                     Pris: 6,500kr

Flaggor på rangen 2st. (tillhandahålls av sponsorn).                                       Pris: 3,000kr

Reklamskylt vid scoreboard                                                                                 Pris: 2,000kr

Hålsponsor, reklamskylt på hål-layouten.                                                         Pris: 2,000kr

Reklamskylt på parkeringen samt reserverad parkeringsplats.                    Pris: 2,500kr

Flagga (tillhandahålls av sponsorn).                                                                   Pris: 1,500kr

Banpartner på Padelbana inklusive företagsnamn i Matchi                          Pris: 20,000kr

Engångskostnad för skylttillverkning tillkommer vid varje ny skylt. Pris 1000-3000kr beroende på storlek och utformning.

Övrigt

 • Samtliga givna priser är exklusive moms.
 • Minimum 50% av valt paket skall erläggas kontant.
 • Barteravtal & prisbordsförsäljning skrivs med i avtal, dock ej mer än 50% av grundavtal.
 • Avtal skrivs per kalenderår på 1 eller flera år
 • Avtal förlängs automatiskt med 12 månader åt gången. 3 månaders ömsesidig uppsäggelsrätt.
 • Prislista kan kommas höjas enligt indexuppräkning.
 • Avtal signeras av Samarbetspartner och behörig firmatecknare för AGGS AB.