Junior och Elit kommittén

Juniorträningen

Juniorverksamheten

Fullerö golfklubb välkomnar juniorer från 7-års ålder och uppåt för att spela golf.
Vår värdegrund är:

Glädje, gemenskap och uppmuntran skapar trygghet. Ny kunskap skapar intresse och viljan att lära sig mer.

Vi har fem olika grupper som stäcker sig från golf-kul till tourgruppen och beroende på erfarenhet placeras man i rätt grupp efter bedömning av vår pro Roger Sundin och ledarna.

Beroende på vilken grupp man är i så tränar man från en till två gånger per vecka och träningarna leds av våra ledare/tränare. För de mest avancerade grupperna så leds träningen av vår pro.

Vi har idag en tränarstab som leds av vår Pro Roger Sundin. Interna utbildningar och erfarenhetsutbyten med andra klubbar gör att vi utvecklas och kan ta hand om juniorerna på ett bra sätt. Praktiska övningar varvas med teori för att alla ska kunna komma ut på banorna så snabbt som möjligt.

Vi har under några års tid använt oss av ett träningssystem som heter Levels. Levels är indelat i 5 grupper – svart, röd, grön, gul och röd, och alla våra juniorer kan spela upp vid olika tillfällen för att komma vidare mellan dessa grupper. Vi har valt detta system för att se varje juniors intressen, och få dem att växa.

För de barn som tagit grönt kort och får spela på stora banan erbjuder vi fredagsspel. Där de juniorer som vill träffas på fredagar och spelar på banan. Vi lottar ut mixade bollar så alla grupper lär känna varandra och de större tar hand om de mindre. På det sättet får vi till ytterligare träningstillfällen. Vår filosofi är att man lär sig grunderna på träningen sen behövs det ytterligare egen träning för att bli en bra golfspelare.

​För att alla våra juniorer ska få rätt förutsättningar begränsar vi antalet i våra grupper, och det är därför vår uppmaning att kontakta klubben för att få status om Ni har barn och ungdomar som är intresserade av golf hos oss på Fullerö GK. Är du intresserad av att en plats 2022 så kontaktar man vår shop där en lista finns att skriva upp sig på.

Övrig information

  • Alla våra ungdomar betalar medlemsavgift till klubben beroende på ålder (se hemsida)
  • Träningsavgiften är 800 kr/år
  • Vi har ett antal låneklubbor för de som vill komma och prova. Prata alltid med oss innan.
  • Golfläger anordnas, och särskild info kommer om dessa.
  • All information sker via laget.se

Golfskolan 2021 – vecka 26

  • Max 25 elever.
  • Medlemmar får förtur till anmälning som sker till den sista maj.
  • 1000 kr/person. All Inclusive.
  • Måndag till fredag 10.00-15.00

Mer info kommer under början på juni.

Roger Sundin och tränarna på Fullerö GK

Junior och elitkommitténs sammansättning

Elizabet Bäckström

Ordförande

Roger Sundin

Pro och ledare