Bankommittén

Kommitténs åtaganden

Bankommittén (BK) är styrelsens organ för handläggning av ban- och fastighetsfrågor. BK skall

  • Fånga upp medlemmarnas synpunkter på bana och anläggning.
  • Sätta kvalitets- och miljömål i samarbete med headgreenkeepern.
  • Hålla den långsiktiga banutvecklingsvisionen uppdaterad.
  • Dokumentera och svara för att banan ständigt är tydligt och korrekt markerad enligt gällande regler.
  • Den professionella verksamheten är headgreenkeeperns ansvar.
  • Miljö ingår från 2014 som en del i Bankommittén.

BK:s sammansättning

Niklas Åhman

Ordförande & banchef

Håkan Karlsson

Sekreterare & regelansvarig

Marianne Johansson

Ledamot, Styrelsens representant