Styrelsen

Styrelsens sammansättning

Tony Carlsson

Ordförande

Åke Westman

Vice ordförande & Ordförande Marknadskommittéen

Mats Ljunggren

Ekonomiansvarig, Kontaktperson VK

Peter Brandt

Ledamot, Kontaktperson MK

Björn Engvall

Ledamot, Kontaktperson AK

Marianne Johansson

Ledamot, Kontaktperson BK

Kjell Westberg

Ledamot, Kontaktperson TK

Göran Iraeus

Ledamot