Styrelsen

Styrelsens sammansättning

Tony Carlsson

Ordförande

Åke Westman

Vice ordförande & Ordförande Marknadskommittéen kontaktperson VeK, TK

Lena Andersson

Ekonomiansvarig

Peter Brandt

Operativ ansvarig under säsong

Björn Engvall

Ledamot, Kontaktperson AK

Ulla-Britt Bertilsson

Ledamot

Fredrik Angnero

Suppleant

Kjell Westberg

Adjungerad ledamot