Styrelsen

Styrelsens sammansättning

Tony Carlsson

Ordförande

Åke Westman

Vice ordförande & Ordförande Marknadskommittéen

Lena Andersson

Ekonomiansvarig, Kontaktperson BK

Peter Brandt

Ledamot, Kontaktperson MK

Björn Engvall

Ledamot, Kontaktperson AK

Ulla-Britt Bertilsson

Ledamot, Kontaktperson VeK

Fredrik Angnero

Ledamot, Kontaktperson JeK

Kjell Westberg

Ledamot, Kontaktperson TK