Styrelsen

Styrelsens sammansättning

Tony Carlsson

Ordförande

Åke Westman

Vice ordförande & Ordförande Marknadskommittéen kontaktperson OK, TK

Lena Andersson

Ekonomiansvarig

Peter Brandt

Operativ ansvarig under säsong

Björn Engvall

Ledamot, Kontaktperson AK

Patrik Lundstedt

Ledamot Ordförande Junior & Elitkommittéen

Ulla-Britt Bertilsson

1:a suppleant, Kontaktperson DK

Fredrik Angnero

2:a suppleant, Kontaktperson BK