Styrelsen

Styrelsens sammansättning

Tony Carlsson

Ordförande

Åke Westman

Vice ordförande & Ordförande Marknadskommittéen kontaktperson VeK, TK

Lena Andersson

Ekonomiansvarig

Peter Brandt

Operativ ansvarig under säsong

Björn Engvall

Ledamot, Kontaktperson AK

Ulla-Britt Bertilsson

1:a suppleant, Kontaktperson VeK

Fredrik Angnero

2:a suppleant, Kontaktperson BK

Kjell Westberg

suppleant

  • kjell.i.westberg@telia.com