Styrelsen

Styrelsens sammansättning

Kjell Westberg

Vice ordförande, Kontaktperson TK

Mats Ljunggren

Ekonomiansvarig, Kontaktperson VK

Martin Björnström

Ledamot

Björn Engvall

Ledamot, Kontaktperson AK

Marianne Johansson

Ledamot, Kontaktperson BK

Åke Westman

Ledamot, Ordförande Marknadskommittéen

Göran Iraeus

Ledamot & Kontaktperson JEK